O NAMA


Agencija "SAN TOURS"


Agencija “San-tours” je počela sa radom 01.10.1998. godine. Od 19.04.2005. u sastavu “San-tours” d.o.o radi poslovnica “Putnik San-tours” u Bijelom Polju, Crna Gora.
Zaposleni u agenciji i spoljni saradnici su se trudili u proteklom periodu da ponude turistička putovanja koja su izašla iz “manufakturne radionice” , brižljivo isplanirana i osmišljena, koja se razlikuju od “konfekcije” velikih turoperatora. To su putovanja sa dušom u kojima organizatori i putnici “igraju u istom timu”.

- Đačke ekskurzije (Srbija, Crna Gora, inostranstvo)
- Škola u prirodi
- Organizovana putovanja u zemlji, inostranstvu za zatvorene grupe (Sindikati, udruženja, organizacije...)
- Individualna putovanja
- Letovanje
- Zimovanje
- Receptivna ponuda za pojedince, grupe i agencije jugozapadne Srbije i severne Crne Gore (Zlatibor, Tara, Zlatar, Polimlje, Durmitor...)